Instytut Literatury Polskiej,
Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz
Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu zapraszają filmoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców i antropologów kultury na konferencję naukową
pod tytułem

Dziecko w świecie ruchomych obrazów.

Sesja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca br. w CSW. Cel konferencji to dyskusja na temat współczesnej kultury wizualnej, której bohaterem i odbiorcą jest dziecko. Proponujemy, by przedmiotem rozważań były między innymi zagadnienia:

– dziecko w filmie, film dla dziecka,
– adaptacje filmowe literatury dla dzieci i młodzieży,
– wzorce gatunkowe w kinie dla dzieci,
–  sequel, prequel, remix a kino dla młodego odbiorcy,
– kicz w filmie dla dzieci,
– obraz szkoły w filmie,
– dziecko wobec tabu w kinie (śmierć, inicjacja seksualna, doświadczanie zła…),
– seriale dla dzieci i młodzieży,
– dziecko w reklamie,
– dziecko na estradzie (talent show),
– YouTube tworzony przez dzieci i młodzież,
– wizerunek dziecka na portalach społecznościowych,
– dziecko w dokumencie i paradokumencie,
– programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 31 marca br. na adres: dziecko.obraz@gmail.com Decyzja o zakwalifikowaniu propozycji wystąpienia przesłana zostanie do wszystkich zgłaszających się osób do 12 kwietnia.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje dwa obiady, bufet kawowy podczas przerw i pakiet konferencyjny. Organizatorzy konferencji planują publikację referatów w formie monografii naukowej w serii Biblioteczka Dziecięca (Wydawnictwo Naukowe UMK).

Opieka naukowa konferencji:
dr Sylwia Kołos, dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Sekretarze naukowi:
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (aleksandra.szwagrzyk@o2.pl), Marcel Woźniak, Marta Baszewska

About

This is an example of an about page. Unlike posts, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Contact

This is a contact page with some basic contact information and a contact form.